Policajné správy z galantského regiónu

Posted on 9th apríl 2013 in Nezaradené

Policajti zo Serede obvinili 37 ročnú ženu zo Šurian z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obvinená že má rozhodnutím súdu zo dňa 1. marca 2013 uložený zákaz zdržiavať sa v meste Sereď. 5. apríla autobusom pricestovala do mesta Sereď a potom išla na Bratislavskú ulicu, kde chcela poskytovať sexuálne služby. Popoludní spozorovala ženu policajná hliadka, ktorá ju predviedla na útvar polície. Obvinenej žene za tento skutok hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Poverený policajt z Galanty obvinil 27 ročnú ženu z Vinohradov nad Váhom z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Obvinená žena viedla 5. apríla krátko pre pol štvrtou popoludní osobné auto Fiat po ceste II/507 od obce Dolná Streda smerom na Galantu. Vodičku zastavili a kontrolovali dopravní policajti. Počas kontroly žene dychovou skúškou namerali 1,56 promile alkoholu. Za tento skutok jej hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.

Z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia policajti obvinili 60 ročného muža z Galanty. Obvinený muž viedol 5. apríla vo večerných hodinách osobné auto Škoda po Hodskej ulici v Galante. Muža zastavila a kontrolovala policajná hliadka z Galanty. Počas kontroly policajti zistili, že vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 5 rokov až do roku 2017. Následne mu dychovou skúškou namerali 2,00 promile alkoholu. Za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Seredskí policajti obvinili 20 ročného mladíka z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Muž zo Serede viedol 5. apríla krátko po dvadsiatej prvej hodine osobné auto po Ulici Dionýza Štúra v Seredi. Vodiča zastavila policajná hliadka. Počas kontroly sa podrobil dychovej skúške, ktorou mu namerali 1,79 promile. Za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.

comments: Closed

Neúspešný pokus o krádež bankomatu

Posted on 8th február 2013 in Nezaradené, Policajné správy

Dvaja neznámi páchatelia sa dnes (08.02) v noci asi o 02.30h pokúsili v obci Sládkovičovo ukradnúť bankomat. Maskovaní páchatelia najprv rozbili výklad na predajni, kde sa bankomat nachádzal. Za pomoci lana ho autom chceli vytrhnúť z miesta, avšak sa im to nepodarilo, nakoľko sa lano pretrhlo. Polícia ihneď zahájila pátranie po páchateľoch a v súčasnosti prebiehajú ďalšie operatívne a vyšetrovacie úkony. Polícia vec vyšetruje ako poškodzovanie cudzej veci a pokus krádeže.

comments: Closed

Harmonogram podujatí k Európskemu dňu 112 v KS IZS 11. 2. 2013

Posted on 7th február 2013 in Nezaradené

Miestom konania sú koordinačné strediská IZS v budove obvodných úradoch v sídle kraja. Všetky podujatia sa konajú v pondelok 11.2.

Miesto Čas Program
ObÚ Bratislava
Staromestská 6, dvor ObÚ 9:00 – 12:30  privítanie prednostkou ObÚ
 predstavenie ČTV 112, štruktúry IZS a činnosti KS IZS
 úlohy a činnosť HaZZ a Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) v IZS
 prehliadka dispečerskej sály KS IZS
 ukážka prvej pomoci
 ukážka techniky a činnosti HaZZ pri zásahu
ObÚ Trnava
Kollárova 8 9:00 a 11:00  organizácia IZS v Trnavskom kraji
 prezentácia spojená s diskusiou na tému Čo robiť, keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok
 činnosť záchranných zložiek (KOS ZZS, HaZZ,PZ)
 ukážka koordinačného strediska IZS
 ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne
 diskusia s operátormi KS a zástupcami záchranných zložiek IZS

ObÚ Nitra
Štefánikova trieda 69 9:00 – 12:00  prezentácia ČTV 112
 činnosť operačných dôstojníkov HaZZ, operátorov KOS ZZS a ObÚ pri príjme tiesňového volania, lokalizácia pevnej linky a mobilných operátorov
 prehliadka zásahových vozidiel HaZZ, PZ, Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany a sanitky
 prehliadka KS IZS po malých skupinkách
 ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne
 simulovaná akcia v spolupráci s KOS ZZS (nehybne ležiaci človek na chodníku, jeho oživovanie podľa pokynov operátora ZZS – na figuríne)
 priestor na sebarealizáciu žiakov – podpora tvorivosti a výtvarné vyjadrenie emocionálneho zážitku počas podujatia Deň 112

ObÚ Trenčín
Hviezdoslava 3, Mierové námestie 8:30 – 15:00  ukážka KS IZS Trenčín a krátka prezentácia ČTV 112
 prednáška a video na tému Prevencia nehodovosti a úrazovosti v cestnej premávke
 nácvik resuscitácie na figuríne, poskytovanie prvej pomoci, praktické ukážky
 mestská polícia: chodopreukazy, technické vybavenie bicykla
 možnosť vyskúšať si prostriedky individuálnej ochrany, prezentácia súťaže Mladý záchranár
 Banská záchranná služba
 simulovaná autonehoda (zrážka automobilu s cyklistom, hasenie horiaceho vozidla, vyslobodenie zranenej osoby z vraku a poskytovanie prvej pomoci), ukážka záchrannej techniky, Mierové námestie, 11:00 – 13:00
 RESCUE – záchranný systém, evakuácia osôb z mestskej veže v Trenčíne, využitie psov pri záchrane ľudských životov, ukážka záchranárskej techniky, Mierové námestie, 10:00 – 13:00
 simulátor: možnosť nahliadnuť do života nevidiacich spoluobčanov – Čierna kocka
 Deň otvorených dverí u prednostu ObÚ
ObÚ Žilina
Ul. Janka Kráľa 4 8:00 – 10:00
10:00 – 12:00  otvorenie prednostom ObÚ
 prezentácia základných zásad používania ČTV 112, postavenie, pôsobnosť, právomoci a úlohy KS IZS Žilina
 využívanie ostatných národných tiesňových čísiel vo vzťahu ku konkrétnemu charakteru udalostí, definovanie základných údajov, ktoré by mal volajúci v tiesni oznámiť operátorom tiesňových liniek
 najčastejšie prípady zneužívania tiesňových liniek
 špecializované ukážky zásahovej činnosti jednotlivých záchranných zložiek, premietanie názorných psychologických spotov o situáciách, poškodzujúcich zdravie ľudí vplyvom nedbanlivosti a nerešpektovania bezpečnostných a iných zásad
 krátka ukážka priestorov KS IZS ObÚ Žilina vrátane dispečerskej sály
 na záver vykonanie TK s regionálnymi médiami Žilinského kraja, cca 12:00

ObÚ Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1 9:00 – 11:30  prezentácia činnosti KS IZS pri zabezpečovaní príjmu volania na ČTV 112 a pri riešení následkov mimoriadnych udalostí
 elektronická učebnica (E-book) pre ochranu života a zdravia
 prezentácia činnosti HaZZ, PZ a ZZS pri poskytovaní pomoci v tiesni v rámci IZS
 praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci
ObÚ Prešov
Námestie mieru 3, priestranstvo pred ObÚ 8:30 – 13:00  príhovor prednostu ObÚ
 prezentácia ČTV112 a činnosti záchranárskych zložiek IZS
 ukážka zásahu príslušníkov HaZZ v súčinnosti so ZZS
 činnosť na pracoviskách:
 pracovisko č. 1: ukážka techniky záchranných zložiek (ZZS, PZ, HaZZ, Mestskej polície v Prešove, Horskej záchrannej služby (HZS), 2. mechanizovanej brigády v Prešove)
 pracovisko č. 2: ukážky z činnosti ZZS
 pracovisko č. 3: ukážky z činnosti SČK územného spolku Prešov
 pracovisko č. 4: ukážky z činnosti HZS
 pracovisko č. 5: prezentácia činnosti 2. mechanizovanej brigády v Prešove
 pracovisko č. 6: prezentácia HaZZ
 pracovisko č. 7: prehliadka materiálu civilnej ochrany
 pracovisko č. 8: prehliadka KS IZS
ObÚ Košice  pri príležitosti Dňa 112 bude vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ

comments: Closed